Pozývame deti

Hudobno-pohybová príprava

krúžok určený pre deti vo veku 3- 4 roky

 

 • formovanie návykov správneho držania tela,

 • základy rytmiky, intonácie,

 • orientácia v priestore,

 • základné elementárne tanečné motívy,

 • pohybové hry, napodobovacie tance,

 • deti sa učia pracovať samostatne, vo dvojiciach, v skupine.

...Hopsasa kids...

Krúžok určený pre deti vo veku 5 – 8 rokov

 • výučba základných tanečných motívov ľudového tanca, základy moderného, klasického tanca,

 • spájanie do kratších motivických väzieb, radov,

 • rozvoj rytmu, tempa, dynamiky, vnímanie frázovania

 • choreografia na ľudovú aj inú nôtu

 • rozvoj individuality, schopnosti vzájomnej spolupráce, ohybnosti, pružnosti, koordinácie...

Každý žáner má svoje čaro, ale len jeden má príchuť našich tradícii.

 

Teší sa na Vás lektorka KATKA!

 

TANEČNÉ krúžky sa budú konať v priestoroch MC

Námestie Rodiny 9

Záhorská Bystrica

Prihlasovanie: mailom alebo telefonicky do 4.9.2020, dodatočne v prípade voľných miest.

Začíname 8.9.2020

Hudobná a pohybová príprava


 

každý utorok


 

16.20 -17.05

Deti 3-5 rokov

(minuloročné a nové deti)

Mesačný poplatok

24€


 

HOPSASA KIDS


 

každý utorok


 

17.15 -18.10

Deti 5-7

pokročilé

Mesačný poplatok

24€

* Výučba prebieha pod vedením kvalifikovaného pedagóga tanca


 

Počet detí v skupinách je obmedzený max. 15 detí. V prípade nepriaznivej situácie s COVID – 19 bude vyučovanie nahrádzané online, prípadne alikvotná čiastka vrátená.

Rozvrh je predbežný. V prípade, že nedostanete po prihlásení do 4.9.2020 informáciu o zmene môžete ho považovať za záväzný.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

 

 
 
 
 
Program Baby Signs® sa zaoberá jednoduchými pohybmi a gestami, ktoré
 môžu bábätká využiť ku komunikácii s rodičmi a dospelými, pokiaľ sa ešte 
nenaučili rozprávať. Znakovanie sa môže stať bežnou súčasťou jazykového 
vývoja detí. Jednotlivé znaky boli špeciálne upravené bábätkám, aby
 boli pre nich čo najľahšie na ukázanie. 
Používanie znakov má takisto veľa benefitov - obmedzuje pocit frustrácie, 
hnev a plač, posiľňuje puto medzi rodičom a bábätkom a v neposlednom
 rade umožňuje bábätkám zdieľať s vami ich zážitky.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozývame od septembra na tanečný krúžok.
 
 
 
 
 
Milí priatelia,
blíži sa čas daňového priznania a my z Občianskeho združenia Hlas nádeje sa na vás obraciame
s prosbou o darovanie 2% z vašich daní z príjmu. 
Radi by sme pokračovali v aktivitách ktoré robíme  a nebránime sa novým víziam.

Vopred vám ďakujeme.

 

Vyhlásenie-2018-DP-2018-editovateľné Hlas nadeje.pdf (142490)

Potvrdenie-2018-DP-2018-editovateľné.pdf (79255)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Občianske združenie Hlas nádeje

Štefana Majera 8357/9, 841 06 Bratislava
IČO: 30855713
DIČ: 2021842977

štatutárny zástupca:
Mgr. Robert Krett
e-mail: rkrett@gmail.com
mobil: 0902 583 178

Materské centrum : vchod z Námestia Rodiny
Streda: 9:00 - 11:00 Janka a Anežka
Janka Kočová
mobil: 0948 333 933
e-mail: jkocova@gmail.com


Ľudmila Antalová
mobil: 0907 152 756
e-mail: ludmila.antalova@hotmail.com

Ľubomíra Jankechová
e-mail: luba.jankech@gmail.com
mobil: 0903 424 204