úvodná stránka

Darujte nám 2% z daní

05.02.2018 20:29

Ako poukázať 2% alebo 3%:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2/3% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3% dane môžete poukázať v prípade, že ste za rok venovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Dôležité formuláre nájdete na linke: 

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (79258)

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné Hlas nadeje.pdf (133847)

Kemp pre deti a mládež

05.02.2018 20:20

Pobytový tábor

22.01.2018 13:52

https://www.mc-blzdenky.sk/podujatia/

Denný tábor "Nádej"

22.01.2018 12:04

Prihláška:
https://www.mc-blzdenky.sk/podujatia/

Spoločné stanovisko členov Občianskeho združenia Hlas nádeje

03.11.2017 14:27

 My, členovia OZ Hlas nádeje sme sa na základe udalostí posledných dní rozhodli vydať toto spoločné stanovisko.

OZ Hlas nádeje je občianskym združením, založeným v roku 2004 na základe zákona č. 83/1990 Zb., Zákona o združovaní občanov“. OZ Hlas nádeje nie je a ani nikdy nebolo cirkevnou organizáciou. Členmi OZ Hlas nádeje sú občania na báze dobrovoľnosti. Nikdy nebol členom OZ Hlas nádeje kňaz. OZ Hlas nádeje vykonáva svoju činnosť na základe platných stanov, ktoré sú jej základným dokumentom riadiacim chod organizácie. Rozhodovanie OZ Hlas nádeje sa uskutočňuje riadnym hlasovaním. Hlasovať môže každý platný člen OZ. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov.

Ako sa to celé začalo? Písal sa rok 2004. Matky s malými deťmi pociťovali potrebu vytvoriť miesto, kde by sa mohli pravidelne stretávať, porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti a kde by ich malé detí mohli zároveň spoznávať svojich prvých kamarátov. V tom čase bol správcom farnosti duchovný otec Anton Solčianský, ktorý navrhol, aby si maminy založili občianske združenie, ktoré by združovalo viacerých aktívnych ľudí a organizovalo rôzne prospešné činnosti. A tak vzniklo Občianske združenie Hlas nádeje a pod ním Materské centrum bl. Sestry Zdenky, ktoré začalo organizovať rôzne voľnočasové aktivity (prednášky lekárov, cvičenie matiek s deťmi, prvé krôčiky s hudbou, burzy oblečenia a hračiek, divadielka „Mamy deťom“, čítanie z knižky, krúžok „Šikovné ručičky“ a ďalšie). OZ Hlas nádeje postupne rozšírilo svoju činnosť a pravidelne organizuje akcie, ktoré sa stali súčasťou života obyvateľov ZB a sú to najmä:

 

Rozprávková noc v januári (akcia pre deti, spojená s čítaním kníh), Karneval v období fašiangu obvykle vo februári, v apríli OZ organizuje pravidelnú brigádu ktorou pripravuje ihrisko bl. Zdenky Schelingovej na užívanie, v júni v spolupráci so školou zabezpečujeme občerstvenie a maľovanie na tvár na akcii MDD, následne organizujeme akciu Deň otcov, v júli sa podieľame na financovaní akcie farský tábor. Počas prázdnin organizujeme detský denný tábor ako aj akciu Rozprávková noc. Tento rok sme organizovali pobytový tábor Zoška. V septembri organizujeme Turešinafest (sviatok kukurice) a v októbri Šarkaniádu (púšťanie šarkanov) a Dyňobranie (vyrezávanie tekvíc). V novembri sprievod Sv. Martina a nakoniec v decembri Adventne vence a Sv. Mikuláša.

Na to, aby OZ Hlas nádeje vedelo tieto akcie organizovať, získava prostriedky z rôznych grantov ako aj prijíma 2% daní od sympatizantov OZ. Okrem peňazí, ktoré OZ Hlas nádeje dostane, sa akcie môžu zrealizovať len vďaka obetavej práci členov OZ, ktorí ročne bezplatne venujú svoj čas v prospech združenia a spoločnosti.

Podpora aktivít farnosti bola a je dobrovoľným rozhodnutím členov OZ Hlas nádeje. Rozhodnutia sa uskutočňujú prostredníctvom hlasovania. OZ Hlas nádeje sa nikdy nebránilo a neodmietalo podporiť zmysluplné akcie, ktoré sú v súlade so štatútom OZ Hlas nádeje.

Všetkých členov OZ Hlas nádeje mrzí vzniknutá situácia. Členovia OZ vnímali určité napätie a celý rok 2017 sa snažili, aby k takejto situácii neprišlo. Napriek snahe OZ a  otvorenosti členov na spoluprácu musíme konštatovať, že sa v roku 2017 uskutočnilo niekoľko závažných udalostí, ktoré nás presvedčili o nemožnosti ďalšej spolupráce so správcom farnosti. Ústava Slovenskej republiky ako aj zákon o občianskych združeniach dáva občanom SR práva vytvárať združenia v snahe napĺňať ciele upravené stanovami združenia. OZ Hlas nádeje od svojho založenia v roku 2004 plní svoje poslanie. My členovia OZ Hlas nádeje konštatujeme, že na dohodu a spoluprácu sú potrebné vždy dve strany, a tak sme sa ako členovia OZ jednohlasne rozhodli o ukončení pôsobenia v priestoroch fary.

Celá činnosť OZ je kontrolovaná revízorom. Na základe zverejnených údajov dostalo OZ Hlas nádeje v rokoch 2011-2016 z 2% daní 45.910,26€, z ktorých bolo dohromady 43.610,43€ (teda s výnimkou 2.299,83€) použitých pre potreby správcu farnosti a farskej  škôlky.

Všetky ostatné aktivity, ktoré OZ Hlas nádeje organizuje, sú financované z príspevkov členov, darov a získaných grantov. Členstvo v OZ je dobrovoľné a bez nároku na honorár.

V súlade s ústavou SR sme sa my členovia OZ jednohlasne rozhodli pokračovať v občianskom združení a organizácii väčšiny aktivít ako doposiaľ. Veríme, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí nájsť adekvátny priestor na dôstojné fungovanie združenia, a zároveň sa nám podarí rozbehnúť aktivity, ktoré sme nemohli slobodne realizovať.

 

V Bratislave 31.10.2017

 

Všetci členovia OZ

Ľudmila Antalová

Barbora Besedičová

Robert Krett

Ľubomíra Jankechová

Alexandra Kolenová

Monika Antalová

Eva Mečiarová

Jana Liďáková

Dyňobranie 21.10.2017 o 15:00 hod.

16.10.2017 14:17

TUREŠINAFEST 2017 - všetkých srdečne pozývame si zasúťažiť a zabaviť sa na farské ihrisko

04.09.2017 08:23

Rozprávková noc

18.07.2017 10:50

Milé deti,
srdečne Vás pozývame na Rozprávkovú noc!
Prihlasovanie prebieha od 17.7.2017, kapacita je obmedzená, tak prosím poponáhľajte sa. 

Tentoraz postačí aj SMS, e-mail, na mieste vyplníte informovaný súhlas.
Deti prineste prosím na čas na 17:00 hod.
Deti si ráno reba prevziať do 9:00 hod.
Čo si treba priniesť: papučky, periny a vankúš, pyžamko, hygienické potreby, náhradné oblečenie, obľúbená hračka.
Čo je zbezpečené: mafukovacie matrace, plachty, večera, raňajky, pitný režim.
Poprosíme rodičov, ktorých dieťa sa ešte nezúčastnilo, aby si premysleli zrelosť svojho potomka.
Samozrejme dieťa musí byť zdravé, musíme byť predsa toleratný k sebe navzájom.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločnú noc! :-

Pozvánka na Deň otcov

10.01.2017 14:10
Ďakujeme všetkým ktorí prišli a strávili popoludnie na farskom ihrisku pri príležitosti dňa otcov.
Kto chcel si zasúťažil a kto chcel tak si opekal.
Všetkým otcom k ich sviatku blahoželáme!
 
organizátori OZ Hlas nádeje a mladí zo zboru Neskorí zber

 

 

Milý oteckovia, starí otcovia, detičky, srdečne Vás pozývamepri príležitosti Dňa otcov osláviť tento krásny sviatok na farskom ihrisku bl. Zdenky Schelingovej a v prilahlom farskom parku.

 

 

Milé deti a rodičia, už tradične pri príležitosti osláv MDD a Dňa rodiny, Vás pozývame navštíviť náš stánok v školskom areály ZŠ s MŠ Hargašova.

V našom stánku nájdete detský kútik, občerstvenie a maľovanie na tvár.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nekoná.

 

 

Ako pomôcť dieťatku k zdravým nohám

Milé mamičky,

dávame do pozornosti zaujímavý workshop!

Mgr.Katarína Šulavíková je vyštudovaný fyzioterapeut, ktorý sa už od svojho štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave a následne v Českej republike ako aj v praxi zaoberá nohami, a to detskými aj dospelými.

Keďže je tiež matkou a vie, že stále u nás nie je dostatočná informovanosť o dôležitosti správneho vývoja detskej nohy organizuje workshop na tému „Ako pomôcť dieťaťu k zdravým nohám od narodenia až do dospelosti“, ktorý je určený najmä pre rodičov, vychovávateľov, pedagógov a všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové o detskej nohe.

Viac informácií na plagátiku.

 

Tlačivá na stiahnutie TU:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc (25088)

Vyhlasenie o pukázaní ... 2016.pdf (148220)

 

Viac informácií nájdete na: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

 

HĽADÁME práve TEBA!!! Poď a podaj pomocnú ruku!

22.12.2016 10:43

 

 

 

Ako nás môžete podporiť

 

Aby sme mohli otvárať herničku čo najčastejšie a robiť veľa aktivít pre detičky, potrebujeme nové mamičky dobrovoľníčky. Pridajte sa do nášho tímu:)