adventné tvorivé dielne

So zborom Heliantus na potulkách Poľskom

Hudobné jašenie 2019

Pobytový tábor 2019

Karneval 2019

Pobytový tábor Duchonka august 2018

Karneval 12. február 2017

Vánoce pod Krispánkem

sv. Mikuláš

Výroba adventných vencov

Sprievod sv.Martina

Dyňobranie 2016

Jesenný jarmok v Ľudovom dome 2016

Materské centrum - naše mamičky a deti

Slávnosti vína 2016

Turešinafest 2016

Denný tábor Nádej

Pobytový tábor Zoška 1.ročník

Deň otcov - 19.jún 2016

Brigáda na farskom ihrisku - 16. apríl 2016

Rozprávková noc - február 2016

Karneval 2016

Sv. Mikuláš 2015

Adventné vence 2015

Sprievod sv.Martina 2015

Dyňobranie 2015

Turešinafest

Denný tábor Nádej

Rozprávková noc

Deň otcov

MDD a Deň rodiny 2015

Podporná skupina dojčenia s Ľudkou Sedláčkovou - 2015

Jarná brigáda - ihrisko bl. Zdenky Schelingovej 11.apríl 2015

Rozprávková noc 20.- 21. február 2015

Karneval 2015

Sv. Mikuláš 2014

Oslava 10. výročia založenia OZ Hlas nádeje

Adventné vence a vítanie Adventu 2014

Sprievod sv. Martina 2014

Dyňobranie

Šarkaniáda 2014

Turešinafest 2014

Denný tábor Nádej 2014

Rozprávková noc 2014

Deň otcov 2014

Brigáda 2014

Záznamy: 1 - 9 zo 9

Karneval 2014

Adventné vence 2013

Dyňobranie 2013

Šarkaniáda 2013

Turešinafest 2013

Denný tábor Nádej 2013

Deň otcov 2013

MDD a Deň rodiny