Kontakt:

Občianske združenie Hlas nádeje

Štefana Majera 8357, 841 06 Bratislava


 

IČO: 30855713
DIČ: 2021842977

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa 

IBAN: SK59 0900 0000 0001 7831 0743

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Robert Krett

e-mail: rkrett@gmail.com
telefón: +421 902 583 178