Kontakt:

Občianske združenie Hlas nádeje

Štefana Majera 8357/9, 

841 06 Bratislava

 

IČO: 30855713
 

DIČ: 2021842977

 

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa 

IBAN: SK59 0900 0000 0001 7831 0743

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Robert Krett

e-mail: rkrett@gmail.com
telefón: +421 902 583 178

 

Materské centrum : vchod z Námestia Rodiny
Streda: 9:00 - 11:00 Janka a Anežka
Janka Kočová
mobil: 0948 333 933
e-mail: jkocova@gmail.com

Informácie a oslavy:
Ľudmila Antalová
mobil: 0907 152 756
e-mail: ludmila.antalova@hotmail.com