Adventné vence - tvorivé dielne

11.10.2016 10:22

Aj tento rok pred prvou adventnou nedeľou ( 27.11.2016 ) si k nám môžete prísť vyrobiť adventný veniec.

Príspevky za veniec : - výroba prvého venca: 3,- eur

                               - výroba každého ďalšieho venca: 5,- eur

                               - čečinový veniec navitý: 5,- eur

V cene adventného venca: slamenný veniec, čečina, ozdoby

Pliešky pod sviečky a sviečky si treba priniesť, inak budú k dispozícii za príspevok.

Termíny adventných dielní pre verejnosť:

25.12.2016, piatok: 9:00 - 12:00 hod. prednostne vyhradené pre mamičky s malými deťmi, 

                                                       ďakujeme za pochopenie

                           

25.12.2016, piatok: 15:00 - 17:30 hod. 

26.12.2016, sobota: 9:00 - 12:00 hod.

Možnosť objednať hotové adventné vence u p. Jankechovej 0903424204

 
Tešíme sa na hojnú účasť aj počas týchto adventých dielní.