Nová akcia

01.03.2011 21:31

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.