Pohybové aktivity

13.03.2018 10:11

Pozývame na pohybové aktivity

 

Hudobno-pohybová príprava

kurz určený pre deti vo veku 3- 4 roky

6 týždňový kurz/ 5 lekcii + 1 náhradná

CENA: 35 

UTOROK: 17. 30 – 18.15 h

formovanie návykov správneho držania tela,

základy rytmiky, intonácie, orientácia v priestore,

základné tanečné motívy, pohybové hry a iné.

 

...Na ľudovú nôtu...: 

kurz určený pre deti vo veku 5 – 8 rokov

6 týždňový kurz/ 5 lekcii + 1 náhradná

CENA: 35 

UTOROK: 18. 20 – 19.05 h

výučba základných tanečných motívov ľudového charakteru,

tvorba krátkych choreografii z rôznych tanečných oblastí.

 

DANCE AEROBIK

hodiny určený pre mamičky, dámy aj mladé slečny

CENA:  jednorázový vstup 7 €

Permanentka - 6 vstupov/ 35 €

UTOROK: 19. 15 – 20.15 h

hodina plná tanca, základov rôznych tanečných štýlov a techník,

kondičné cvičenia, základy rôznych tanečných štýlov a techník, posilňovacie cvičenia, strečing.

 

KURZY sa budú konať v nových priestoroch na Námestí rodiny

Začíname 10. 4. 2018

pod vedením kvalifikovaného lektora

Prihlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky do 3.4. 2018.

Kontakt a prihlášky: +421 918 135 166, 

e- mailhopsasa.dance@gmail.com