Tanečné aktivity

26.02.2018 17:16

Pozývame na tanečné aktivity prvá hodina 5. apríla 2018

* Minidance pre deti 2-4  roky, štvrtok 15:00 - 15:50hod

* Minidance pre deti 5-6 rokov, štvrtok 16:00 - 16:50 hod

* Latino Ladies pre mamičky, štvrtok 17:00 - 17:50 hod

Kde: Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej, Námestie rodiny 9, Záhorská Bystrica 841 06

Kedy: 1.lekcia štvrtok 5. apríla 2018, trvanie 6 týždňov

Cena: 35 euro/ kurz

Kontakt a prihlášky: Ľudmila Antalová 0907 152 756, email : ludmila.antalova@hotmail.com

Lektor: Mgr. Radka Britaňáková, diplomovaná trénerka tanečného športu, 

reprezentantka Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch