O nás

OZ Hlas nádeje a Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej  boli založené v roku 2004. Naše priestory nájdete v Bratislave - Záhorskej Bystrici, 

 

Ráno si urobím predsavzatie: Zabúdať celý deň na seba vo všetkom, ale viac pamätať na druhých. 

Táto poníženosť je zdrojom sily“... Sestra Zdenka.

 

Výkonný riaditeľ: Mgr. Robert Krett

Členovia Správnej rady :

Mgr. Robert Krett

Monika Antalová

Ľudmila Antalová

Mgr. Ľubomíra Jankechová

Revízor: Mgr. Barbora Besedičová

Členovia:

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Mgr. Robert Krett

Ing. Eva Mečiarová

Ing. Jana Liďáková

Mgr. Barbora Besedičová

Mgr. Ľubomíra Jankechová

Monika Antalová

Ľudmila Antalová

 

Naša história:

OZ Hlas nádeje začalo postupne vznikať v roku 2004 v Záhorskej Bystrici.

Cestu k poznaniu nových ľudí a vytvoreniu nových priateľstiev  medzi rodinami  sme si postupne našli vďaka otvorenosti duchovného otca ThLic.Antona Solčianskeho. Po návšteve prvej svätej omše nás privítal a so srdečným  úsmevom nás potom opakovane zastavoval a rozprával sa s nami..
Dokázal veľmi citlivo vypozorovať osamelosť novo prisťahovaných matiek s malými deťmi, ktorých manželia väčšinou celý deň pracovali. 
Vycítil tak potrebu nejakým spôsobom spojiť tieto matky s malými deťmi. Dagmar Haňdiaková  a Alexandra Kolenová sa teda rozhodli podľa vzoru iných materských centier vytvoriť miesto, kde by sa matky mohli stretnúť, porozprávať, vymeniť si skúsenosti  a naše malé detí mohli spoznávať svojich prvých kamarátov....
Bolo založené MC bl. sestry Zdenky, aby naplnilo potreby mamičiek a rodín.
Otec Anton Solčianský nám otvoril dvere do Farskej budovy, kde sme si svojpomocne vytvorili prvú herňu a prvý program. V tomto období vznikali medzi nami priateľstvá.
Už v tom čase, otec Anton rozpoznal potrebu, aby vzniklo Občianske združenie, ktoré nazval Hlas nádeje. Cieľom bolo, aby OZ  mohlo finančne pomáhať, rozvíjať rôzne farské aktivity. Bola to nadčasová myšlienka a dnes vidíme jej ovocie.

V tom období bola správna rada v zložení:
Riaditeľ: Mária Straková
Revízor: Jana Kráľovičová
Pokladník: Dagmar Haňdiaková
Vedúca MC: Alexandra Kolenová
Zodpovedná za ihrisko: Katarína Záborská

Dnes mamičky majú miesto a priestor, kde sa môžu  stretávať a spoznávať nové rodiny  v dňoch, keď slniečko nesvieti, vonku je mokro, zima a veterno.. Krásnou myšlienkou bolo vytvorené príjemné a bezpečné miesto, kde sa stretávajú rodiny, deti a mladí, ktorí sa tu môžu hrať, zabávať, učiť a rozvíjať.

Postupne sa mohli napĺňať predstavy o fungujúcom materskom centre:
- vytvoriť a ponúknuť všetkým záujemcom priestor pre detskú hru,
- organizovať záujmové a rozvojové krúžky pre detičky od malička až po školský vek,
- poskytnúť mamičkám miesto a možnosti na sebarealizáciu – rozvíjať vlastné projekty, zapájať sa do organizovania programu, podujatí, tvorivých dielní a pod.,
- vytvoriť miestečko na príjemné stretnutia , vzájomnú podporu radostí a starostí vyplývajúcich z ich statusu matiek,
V roku 2006 bola za riaditeľku zvolená Ľudmila Antalová a je aj naďalej.

V práci duchovného otca Antona Solčianskeho pokračoval od roku 2009 duchovný otec ThLic. Ľudovít Pokojný, ktorý pokračuje v ďalších aktivitách a aj jeho zásluhou sa rozširuje naše spoločenstvo. Založil tradíciu farských letných táborov, ktoré sa organizujú v júli v zákutiach Slovenska.
Po rekonštrukcii a dobudovaní fary sa mohlo MC presťahovať do úplné nových priestorov. Pričinením otca Ľudovíta bola vybudovaná Materská škola bl. Zdenky Schelingovej. Za jeho pôsobenia vzniklo nové logo OZ. V roku 2017 sme ukončli spoluprácu z duchovným otcom ThLic. Ľudovítom Pokojným. 

Materské centrum nájdete teraz v nových pristoroch vchod z Námestia Rodiny kde dalej poračujeme v našej činnosti. 

Riaditeľom OZ Hlas nádeje je od roku 2019 Mgr. Robert Krett. 

 

Medzi obľúbené  patria  prednášky a tiež hudobné cvičenia pre deti a mamičky.
Okrem návštevnosti  herne sa začali organizovať  rôzne akcie pre deti aj rodiny: karneval, MDD, Deň otcov, denný tábor „Nádej“,Kemp pre deti a mládež,  Rozprávková noc, Turešinafest, Dyňobranie, sv. Martin, ...